IN DE KIJKER

Actiegericht sociaaleconomisch beleid voor de Limburgse streken
   

Tijdens een startmoment voor de Limburgse steden en gemeenten werd op 06.02 jl. in het Limburgse provinciehuis het startschot gegeven voor de uitvoering van het LIRES-plan. LIRES staat voor ‘Limburgse Regionale Economische Samenwerking’. Het plan heeft tot doel om via strategische hefboomprojecten de economisch-stedelijke draagkracht van de Limburgse regio’s te versterken. Gedeputeerde van Economie Erik Gerits: “We moeten gaan voor één sterk Limburg met sterke deelregio’s. Om tot de strategische hefboomprojecten te komen, zullen we in een eerste fase een analyse maken van het economisch potentieel van iedere Limburgse regio. Dit doen we in eerste instantie in relatie tot de SALK-businesscases (bv. maakeconomie, logistiek, agrofood, cleantech, …), maar we kijken ook breder en sluiten andere invalshoeken niet uit. Deze verkenning doen we met inzet van onafhankelijke experten, zowel op niveau van de businesscases als op niveau van de regio’s, mensen die een goed zicht hebben op het potentieel. In nauwe samenwerking met de burgemeesters van de regio’s zullen er vanuit die analyse zogenaamde hefboomprojecten geselecteerd en uitgewerkt worden. Hiermee bedoelen we strategische projecten die een bijzonder belang hebben voor de ontwikkeling van de regio en die zich kenmerken door een structurele aanwezigheid in de regio. Eigenlijk kan het LIRES gezien worden als een uitdieping van het SALK in de Limburgse streken, rekening houdend met de specifieke opportuniteiten en uitdagingen van iedere deelregio." (foto: HBvL)

 

Lees hier het volledige persbericht nav de start van LIRES

  

Raadpleeg hier de presentatie van het startmoment van LIRES op 06.02.2017 (met bijdrages van o.a. gedeputeerde Erik Gerits, prof. Luc Soete en Idea Consult).

  

 

 


 

  

   

  

 

 

 

 

Welkom op de website van het Limburgse ERSV, RESOC en SERR: de advies- en overlegorganen inzake sociaal-economisch streekbeleid in Limburg.

RESOC Limburg staat voor Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité Limburg. Het is de overlegtafel betreffende sociaal-economische streekontwikkeling in Limburg tussen de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en de lokale besturen (gemeentebesturen en provinciebestuur). Dit overleg resulteert in een streekpact: een lange termijnvisie voor de sociaal-economische ontwikkeling van Limburg.
Klik hier voor meer info over RESOC Limburg.

SERR Limburg is de afkorting van Sociaal-Economische Raad van de Regio Limburg. Deze raad organiseert het socio-economisch overleg van de sociale partners (werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties) in Limburg. Daarnaast geeft de SERR advies met betrekking tot het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid van de diverse overheden.
Klik hier voor meer info over SERR Limburg.

ERSV Limburg is het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg en is de organisatie met vzw-statuut die door Vlaanderen erkend is om het socio-economisch overleg in Limburg te ondersteunen. Het ERSV vormt de juridische hulpstructuur die instaat voor het financieel beheer en personeelsbeheer ter ondersteuning van RESOC en SERR. ERSV Limburg kent een geïntegreerde structuur en werking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (
POM Limburg). Binnen deze werking zijn verschillende diensten actief in diverse domeinen. 
Klik hier voor meer info over ERSV Limburg.
powered by lithium