SERR

De Sociaal-Economische Raad van de Regio (SERR) Limburg is de regionale tegenhanger van de Vlaamse SERV, en organiseert het socio-economische overleg en advies van de sociale partners van de provincie.
De prioritaire opdracht van de SERR is adviesverlening rond sociaal-economische dossiers die betrekking hebben op het economische en werkgelegenheidsbeleid van de diverse overheden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.


Klik hier voor een overzicht van de adviesrol van SERR en RESOC Limburg.

De SERR is ook bevoegd voor het plegen van sociaal overleg omtrent sociaal-economische aangelegenheden die relevant zijn voor de regio. Vanuit dit overleg kan de raad aanbevelingen formuleren en standpunten innemen.

Tevens wil de SERR de tewerkstellingsaspecten van de algemene sociaal-economische streekontwikkeling behartigen en bewaken, met specifieke aandacht voor de zogenaamde kansengroepen. Vanuit het Vlaamse beleid rond Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD) staat de SERR in voor de aansturing van projectontwikkelaars, die diversiteit op de werkvloer promoten.

SERR Limburg telt 16 leden en is bipartiet samengesteld uit 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en 8 van de werkgeversorganisaties. De SERR-leden maken als dusdanig ook integraal deel uit van RESOC Limburg.
De voorzitter van de SERR is momenteel Johann Leten, Gedelegeerd Bestuurder VOKA - KvK Limburg.

Ledenlijst SERR Limburg

Contactgegevens SERR Limburg


Verslagen SERR Limburg


Nota's SERR Limburg

In heel Vlaanderen zijn er 13 SERR’s actief: 1 in Limburg, 1 in Vlaams-Brabant, 3 in Antwerpen, 4 in Oost-Vlaanderen en 4 in West-Vlaanderen. Klik hier voor een overzichtskaart van SERR’s in Vlaanderen.


Werkgroepen SERR Limburg:

Themagroep reguliere en sociale economie

Binnen deze themagroep kunnen verschillende arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen aan bod komen, afhankelijk van de actualiteit en eventuele problemen op de Limburgse arbeidsmarkt. Momenteel zijn er binnen deze themagroep 4 werkgroepen actief:

- Werkgroep Arbeidsmarkt

- Stuurgroep Strijkwinkels

- Limburgs Platform Dienstencheques

- Platform Lokale Werkgelegenheid

De werkgroepen hebben een wisselende samenstelling.

 

Themagroep beleidscommissie diversiteit

Voorzitter: Patrick Buteneers (UNIZO Limburg)

Deze themagroep is verantwoordelijk voor het leggen van de Limburgse accenten in het diversiteitsbeleid. Zij bespreken adviezen m.b.t. diversiteitsplannen en geven o.a. input m.b.t. de jaarplanning van de diversiteitsconsulenten. De themagroep heeft een vaste samenstelling.


Adviesgroep ombudsdienst

Voorzitter: Patrick Buteneers (UNIZO Limburg)

De opdracht van de adviesgroep is de behandeling van tweedelijnsklachten m.b.t. de werking van de VDAB of onderaannemers van de VDAB. De adviesgroep heeft een vaste samenstelling.

Meer info


Teamcommissie SOD (Structureel Overleg Diversiteit)

Overleg tussen de structurele partners rond diversiteit in Limburg

Contact: Jean-Pierre Boons (011 30 02 40 of jean-pierre.boons@ersvlimburg.be)


powered by lithium