ERSV

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg vormt de vzw die als juridische hulpstructuur opereert in functie van RESOC Limburg en SERR Limburg.

De vzw ERSV Limburg werd op 28 januari 2005 door de Vlaamse Regering erkend, en staat in voor het financieel beheer en het personeelsbeheer ter ondersteuning van:

 • het bipartiete socio-economisch overleg tussen sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in de Sociaal Economische Raad van de Regio (SERR) Limburg. 
 • het tripartiete overleg tussen vertegenwoordigers van de sociale partners en van de lokale overheden (steden, gemeenten en provincies) in het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Limburg.

Voorzitter van de vzw ERSV is gedeputeerde Erik Gerits. Ondervoorzitter is Jean Vranken, voorzitter ACV-Limburg.

Ledenlijst Algemene Vergadering ERSV Limburg

Ledenlijst Raad van Bestuur ERSV Limburg

Contactgegevens ERSV Limburg


Jaarprogramma's, tussentijdse rapporten en eindrapporten ERSV Limburg

Het ERSV Limburg ontvangt werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid, van de Provincie Limburg en van haar leden-gemeenten. Momenteel zijn 26 van de 44 Limburgse gemeenten lid.

Er zijn 5 ERSV’s erkend in Vlaanderen, met allemaal een provinciale organisatie: naast Limburg zijn er dus ook nog de ERSV’s van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.


In Limburg kent het ERSV een geïntegreerde werking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM Limburg). Binnen deze werking zijn volgende diensten actief:

 • Algemeen Directeur a.i.: dhr. Noël Slangen, tel. 011 300 100 / e-mail: noel.slangen@pomlimburg.be
   
 • Ruimtelijke Economie
  Contactpersoon: Stijn Vercampt, 011 300 139 of stijn.vercampt@pomlimburg.be / Tim Vanduren, 011 300 133 of tim.vanduren@pomlimburg.be / Inan Asliyüce, 011 300 132 of inan.asliyuce@pomlimburg.be  
   
 • Kenniscentrum 
  Contactpersoon: Joeri Luyten, 011 300 245 of joeri.luyten@ersvlimburg.be / Freddy Kyndt, 011 300 136 of freddy.kyndt@ersvlimburg.be
 • Speerpuntsectoren
  • Zorgeconomie
   Contactpersoon: Ilse Renders, 011 300 138 of  ilse.renders@pomlimburg.be
  • Logistiek
   Contactpersoon: Johan Grutman, 011 300 134 of johan.grutman@pomlimburg.be
  • Cleantech
   Contactpersoon: Stijn Vercampt, 011 300 139 of stijn.vercampt@pomlimburg.be
powered by lithium