Europa voor de burger

Het programma heeft twee hoofddoelen:

 • De Europese geschiedenis en identiteit door debat, reflectie en netwerking herdenken;
 • De democratische en burgerparticipatie op Europees niveau verbeteren door betere kennis over het besluitvormingsproces van de Europese Unie, en sociaal engagement en vrijwilligerswerk op Europees niveau aanmoedigen.

Het programma bestaat uit twee subprogramma’s:

 • Europees gedenken: de kennis van gedenken, van de gemeenschappelijke geschiedenis en waarden en van het doel van de Unie vergroten 
 • Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie: democratische en burgerparticipatie van burgers op Unieniveau aanmoedigen.  Projectmogelijkheden zijn:
  • Stedenbanden;
  • Netwerken tussen steden;
  • Projecten van maatschappelijke organisaties.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen actiesubsidies en exploitatiesubsidies die in het kader van het programma "Europa voor de burger" worden toegekend.

 • Actiesusbsidies: kunnen worden toegekend voor projecten (binnen beide onderdelen), dus voor acties met een beperkte looptijd waarin voorgestelde specifieke activiteiten worden uitgevoerd.
 • Exploitatiesubsidies: verschillen van actiesubsidies in die zin dat ze een financiële ondersteuning vormen voor de kosten die de normale uitvoering van de gebruikelijke en doorlopende activiteiten van een organisatie met zich brengen. Onder deze kosten vallen personeelskosten, kosten van interne vergaderingen, publicaties, informatie en verspreiding, reiskosten in verband met de uitvoering van het werkprogramma, huur, afschrijving en andere kosten die rechtstreeks verband houden met het werkprogramma van de organisatie.

Budget 2014-2020:  185.468.000 euro


Voor de specifieke oproepen binnen dit programma kan u terecht bij de thematische subsidiewijzer van Vleva.  
 

Contact / Meer info:
Europa voor de Burger - Contactpunt Vlaanderen
Delphine Dumon
T 02 553 41 68

E europavoordeburger@vlaanderen.be  
W cjsm.be


Contacten bij de Europese Commissie:  
(Europees gedenken)
eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu

(projecten van maatschappelijke organisaties)
eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu  

(stedenbanden en netwerken tussen steden)
eacea-p7@ec.europa.eu
bron: vleva-EU-subsidiegids

powered by lithium