Nagenoeg 4 op de 10 Limburgers zijn ouder dan 50. De bevolking in onze provincie is de afgelopen jaren sneller vergrijsd dan in de rest van Vlaanderen. Dit heeft een belangrijke invloed op de Limburgse arbeidsmarkt. Op 1 januari 2010 waren er in Limburg per 100 personen die in de leeftijdsklasse van de laatste fase van hun carrière zitten (tussen 55 en 64 jaar), nog 93 personen die klaarstaan om hun plaats in het arbeidsleven in te nemen (tussen 15 en 24 jaar). Dit aantal zal de komende jaren nog dalen tot een dieptepunt van onder de 70 in 2022. Bovendien is ook het aantal niet-werkende werkzoekenden ouder dan 50 de afgelopen jaren in Limburg verhoudingsgewijs sneller toegenomen dan in Vlaanderen. Méér dan 1 op 4 niet-werkende werkzoekenden is ouder dan 50.

 
Hieronder kan u een uitgebreide cijferanalyse van 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt downloaden:

 
Limburgs actieplan
Om een antwoord te bieden op het nakende tekort op de Limburgse arbeidsmarkt, hebben de provincie Limburg en het ERSV Limburg, in samenwerking met de VDAB, een actieplan uitgewerkt gericht op duurzaam personeelsbeleid met focus op behoud en instroom van 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt. Het actieplan ging op 14 februari jl. van start met een kick-off event in het provinciehuis (download hier de presentaties).
Het actieplan bevat verschillende onderdelen: een sensibiliseringscampagne met 7 sectorevents, de organisatie van praktijklabo’s en een instroomproject voor werkzoekende 50-plussers.

Informeren en sensibiliseren
De sectorevents zijn gericht op de bouw, logistiek, zorg, metaal, sociale en beschutte werkplaatsen en de dienstenchequesector. Er komt ook een algemeen event voor bedrijven die niet tot deze zes sectoren behoren. Tijdens de events worden werkgevers op een efficiënte manier geïnformeerd over de bestaande instrumenten zoals het Ervaringsfonds, de diversiteitsplannen, de Juiste Stoel… zodat deze optimaal benut worden door de Limburgse ondernemingen.
 

Meer info over de sectorevents

Praktijklabo
De werkgevers krijgen ook de mogelijkheid om in te stappen in een Limburgs praktijklabo rond innovatieve arbeidsorganisatie, waarbij praktisch en maatgericht advies wordt gegeven waarmee bedrijven aan de slag kunnen. Sectoren en bedrijven worden op die manier aangemoedigd om, vanuit concrete noden rond 50-plussers, arbeidsprocessen te herbekijken, wat zowel de organisatiekwaliteit als de arbeidskwaliteit ten goede komt. Voor elk van bovenvermelde sectoren wordt een praktijklabo opgezet, waar 6 à 8 bedrijven aan kunnen deelnemen.
 

Meer info over de praktijklabo’s

Instroomproject voor 50-plus werkzoekenden
Tenslotte is er het instroomproject waarbij gedurende twee jaar 300 werkzoekenden ouder dan 50 duurzaam worden ingeschakeld in het arbeidsmarktproces. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hierbij rekenen op kwalitatieve ondersteuning. Het accent ligt op het matchingproces: begeleiding, bemiddeling en jobhunting, sollicitatie en nazorg. De methodiek is een aanvulling op de bestaande trajectbegeleiding bij VDAB.
 

Meer info over het instroomproject

powered by lithium