Streekpact

Streekpact 2014-2019

Het streekpact formuleert de socio-economische langetermijnvisie op de streekontwikkeling van onze provincie. Het zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde socio-economische richting staan. De gemaakte strategische keuzes worden niet alleen cijfermatig onderbouwd, maar ook ondersteund door concrete doelstellingen en acties waarvoor actoren zich engageren. Het streekpact formuleert de Limburgse streekvisie, maar maakt ze ook kenbaar op het Vlaamse en federale niveau. 
 
Op 11 maart 2014 keurde de RESOC-vergadering het Streekpact 2014-2019 unaniem goed.Ook de sociale partners en 42 van de 44 Limburgse gemeenten hebben het streekpact via de desbetreffende raden onderschreven. Het is dan ook officieel ingediend bij het Agentschap Ondernemen.

  

Het streekpact geeft haar visie op de socio-economische toekomst van Limburg. Hoe Limburgse kinderen deze toekomst zien, ontdek je in onderstaande filmpjes:Eén van de ambities uit het streekpact focust op de toepassing van het STEM-principe (Science, Technology, Engineering & Mathematics) in het onderwijs. Het inspirerend voorbeeld van kleuterschool De Speurneus uit Gentbrugge vind je hieronder:
Het streekpact wil lokale besturen laten samenwerken op toeristisch vlak. Hoe dat zou kunnen, zie je in onderstaand filmpje.
De executive summary kan u hier raadplegen.

 

Het volledige streekpact kan u hier terugvinden. 

Het voorgaande streekpact, met looptijd 2008-2013, kan u hier raadplegen.
 

 
Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)
Met de nakende sluiting van de Ford-vestiging in Genk werd in Limburg een Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat uitgewerkt. In februari 2013 presenteerde het expertenteam hun rapport, in juli van datzelfde jaar maakte de Vlaamse Overheid het uitvoeringsplan bekend. Uiteraard kan het Streekpact 2014-2019 niet losstaan van dit SALK.
Het streekpact onderschrijft dan ook de gemaakte strategische keuzes in het SALK-uitvoeringsplan, maar het heeft een breder actiedomein dan het SALK. Het wil de complementaire socio-economische visie zijn, die focust op Limburg en op haar vijf streken en die de steden en gemeenten een extra bovenlokale stem geeft.

Meer informatie? Chantal.Swerts@ersvlimburg.be of 011 300 242


powered by lithium